Kodukord


KODUKORD

Nõmme Spordikeskuses on 50m bassein, 50m laste bassein, jõusaal, 3 rannavõrkpalliväljakut, rannajalgpalliväljak ja jõulinnak. Talvisel perioodil on lume olemasolul suusastaadion. Territooriumil tegutseb ka Nõmme Seikluspark, Nõmme Spordiklubi ja kohvik Legend.

Nõmme Spordikeskus on avatud esmaspäevast pühapäevani kell 8.00 – 22.00. Piletimüük lõpeb üks tund 15 minutit enne spordikeskuse sulgemist.

Nõmme Spordikeskuse külastaja on kohustatud:

 1. enne teenuse kasutamist ostma kassast pileti;
 2. alluma Spordikeskuse töötajate korraldustele;
 3. hoidma puhtust ja korda;
 4. kasutama ujumisriietust;
 5. kinni pidama sisekorraeeskirjadest ja spordikeskuse kodukorrast;
 6. järgima ohutusnõudeid ning valima enda füüsilise vormi ja terviseseisundiga sobiva tegevuse ja koormuse;
 7. kasutama spordikeskuse treeningvahendeid heaperemehelikult;
 8. viibima treeningruumides ainult puhastes spordijalatsites ja –riietes, ei viibi treeningruumides (v.a basseini territoorium) palja ülakehaga;
 9. teavitama rikutud või katkisest treeningvahendist kohe administraatorit;
 10. tagastama spordikeskusest lahkudes riietuskapi võtme ning kiibi;
 11. suhtuma teistesse külastajatesse viisakalt ja mitte segamata teisi;
 12. hüvitama spordikeskusele tekitatud kahju (näiteks võtme või kiibi kaotusest, laenatud inventari lõhkumise või rikkumise eest).
 13. treenima spordikeskuses oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga.

Nõmme Spordikeskuses ja selle alal on keelatud:

 1. tarbida ja vahendada Spordikeskuses narkootilisi aineid ja alkoholi;
 2. territooriumil suitsetada, s.h veipida (v.a suitsunurk);
 3. tuua spordikeskusesse klaastaarat või muid kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
 4. territooriumil süüa (v.a kohvik ja piknikuplatsid);
 5. filmida ja pildistada spordikeskuse juhtkonna loata (v.a avalikel üritustel);
 6. pesuruumis või saunas raseerida, juukseid värvida ning kasutada kehahooldusvahendeid ja aroomiõlisid;
 7. viibida territooriumil joobes peaga;
 8. lemmikloomade toomine territooriumile;
 9. basseinialal jooksmine, vette hüppamine või rajapiirdel istumine;
 10. kuni 15-aastastel (k.a) lastel viibida basseinialal ilma täiskasvanu järelevalveta.

Nõmme Spordikeskuse sisekorraeeskirjad

 1. Klienditeenindajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
 2. Turvalisuse tagamiseks on Spordikeskuses videovalve.
 3. Nõmme Spordikeskuse töötajatel on õigus teha külastajatele märkus sobimatu tegevuse kohta. Spordikeskusel on õigus tühistada spordikeskuse kodukorda eirava külastajaga sõlmitud leping ja lõpetada pileti kehtivus, jättes selle hinna tagastamata.
 4. Spordikeskuse alalt tuleb lahkuda spordikeskuse sulgemise ajaks.
 5. Spordikeskus ei vastuta klientide isikliku vara eest ega paku esemete valvamise teenust. Vajadusel palume väärisesemed jätta miniseifi.
 6. Nõmme Spordikeskusel on õigus teha muudatusi Spordikeskuse lahtiolekuaegades.
 7. Nõmme Spordikeskus ei vastuta külastaja vigastuse või terviserikke eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid. Kodukorra eiramisest põhjustatud õnnetuse tagajärgede eest vastutab õnnetuse põhjustaja.
 8. Spordikeskuses on soovitatav hoida alles pilet külastusaja lõpuni.
 9. Spordikeskuses on soovitatav lukustada jalgratas selleks ettenähtud kohas.
 10. Spordikeskus ei vastuta kappi, fuajeesse või keskuse territooriumile jäetud asjade eest. Spordikeskusesse unustatud spordivarustus viiakse mõistliku aja jooksul taaskasutuskeskusesse.
 11. Kapivõtme tagatis on 10€, mis tuleb tasuda igakordselt kapivõtme laenutamisel kassasse.
 12. Suusa- või uisuvarustuse laenutamisel palume tasuda tagatisraha 50€. Tagatisraha puudumisel palume asenduseks anda ühe pildiga dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba, töötõend, ISIC-kaart, õpilaspilet vms). Ühe tagatise alusel laenutatakse üks komplekt suusa- või uisuvarustust jmt.
 13. Tagatisraha või dokument tagastatakse varustuse äraandmise järel.
 14. Laenutatud varustusega riietusruumidesse sisenemine on keelatud.
 15. Suusavarustuse laenutamisel on soovitatav panna enne jalga suusasaapad (soovitame võtta 1-2 numbrit suuremad) ja seejärel tulla suuskade ja keppide järele.
 16. Laenutatud varustuse laenutuse lõppedes tagastada kõigepealt suusad ja kepid.
 17. Spordikeskus ei vastuta haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).
 18. Õpetaja, treener või juhendaja viibib Nõmme Spordikeskuse alal koos oma rühma lastega.
 19. Õpetaja, treener või juhendaja vastutab oma rühma laste eest spordikeskusese ala sisenemise ja väljumiseni, sealhulgas laste tervise eest, laste käitumise eest riietusruumides ja spordikeskuse aladel, heaperemeheliku kasutamise ja treeningvahendite kohale tagasi paneku eest.

 

Sauna ja pesuruumi sisekorraeeskiri

 1. Saunalaval istumiseks kasutage selleks ettenähtud aluseid, rätikut, lina vm (Spordikeskuse kassast saab aluse puudumisel soetada endale istumisalus 0.8€/tk).
 2. Saunas ja duširuumis on soovitatav kasutada plätusid.
 3. Leili viskamiseks palume kasutada sooja vett, kuna see aitab pikendada kerisekivide kasutusiga.
 4. Leiliruumi lava kastmist veega tuleb vältida, sest see lühendab lavalaudade kasutusiga ja soodustab võimalike seenorganismide kasvu.
 5. Saunas on keelatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid saunaaroome.
 6. Saunas ja pesuruumides on keelatud igasugune jalahooldus sh koorivate kreemide kasutamine, juuste värvimine, raseerimine ja habeme ajamine.
 7. Suhtuma teistesse külastajatesse viisakalt ja mitte segamata teisi.
 8. Alla 15-aastased (k.a) lapsed võivad saunas viibida vaid täiskasvanu juuresolekul. Spordiklubide ja -koolide treeninglapsed võivad sauna kasutada spordikeskuse kokkuleppe alusel.
 9. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid teenuse kasutamise ajaks lahtiolekuaegadel. Isiklike asjade kappi jätmine peale teenuse kasutamise lõppu päeval või üle öö on keelatud. Spordikeskusel on õigus igal päeval lahtioleku aja lõppedes riietusruumidesse ja/või riietusruumide kappidesse jäetud isiklikud asjad teisaldada.

Basseiniala sisekorraeeskiri

 1. Alla 15-aastastel (k.a) lastel basseinialal ilma täiskasvanu järelvalveta viibimine on keelatud. Spordiklubide- ja koolide treeninglapsed võivad basseinialal viibida spordikeskuse kokkuleppe alusel.
 2. Basseini kasutades on soovituslik pikad juuksed kinni panna ja kasutada ujumismütsi.
 3. Pesemine enne basseini sisenemist on kohustuslik.
 4. Basseinialal jooksmine, vette hüppamine või rajapiirdel istumine on keelatud. Palume liikuda rahulikult.
 5. Basseini külastajalt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist inventari, puhtuse hoidmist ja viisakat käitumist spordikeskuse ruumides.
 6. Basseinis kanna ujumistrikood või ujumispükse (shortsid, needid, trukid, nööbid ei ole lubatud).
 7. Uju oma oskustele vastavas sügavuses. Kui kahtled oma võimetes, anna sellest instruktorile enne vette minekut teada.
 8. Sisene basseini rahulikult, kasutades selleks ette nähtud redelit.
 9. Basseinialal jooksmine, vette hüppamine või rajapiirdel istumine on keelatud. Palume liikuda rahulikult, kuna ala võib olla libe ning jäätunud.
 10. Järgi kõiki ohutusnõudeid ning personali korraldusi.
 11. Keelatud on minna vette joobes peaga või muu narkootilise seisundiga.
 12. Veendu oma tervislikus seisundis, et oled võimeline taliujumist harrastama. Enne taliujumise harrastama hakkamist on soovituslik konsulteerida arstiga.
 13. Talvisel perioodil ära mine üksinda ujuma, vaid käi ujumas koos kaaslasega.
 14. Taliujumine toimub omal vastutusel.

Jõusaali sisekorraeeskiri

 1. Alla 15-aastaseid (k.a) lapsi lubatakse jõusaali ainult koos täiskasvanuga. Spordiklubide- ja koolide treeninglapsed võivad jõusaalis viibida spordikeskuse kokkuleppe alusel.
 2. Jõusaalimasinaid või teisi treeningvahendeid, mis on märgistatud vastava sildiga, ei ole lubatud kasutada.
 3. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist spordikeskuse ruumides. Spordikeskuse ruumides viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustaks teiste klientide heaolu.
 4. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist inventari ja kaastreenijatesse. Rangelt keelatud on treeningvahendite põrandale kukutamine, kuna see kahjustab spordikeskuse ruume ja treeningvahendeid.
 5. Jõusaalis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustulik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole jõusaalis lubatud kanda sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid ega viibida paljajalu.
 6. Treeningu lõppedes pane treeningvahendid oma kohale tagasi.

Piknikuplatsi sisekorraeeskiri

 1. Piknikuplatsi kasutamiseks tuleb eelnevalt Spordikeskusega kokku leppida sobilik aeg.
 2. Enda saabumisel broneeritud ajaks tuleb teavitada Spordikeskuse administraatorit.
 3. Pidada kinni Nõmme spordikeskuse territooriumil kehtivast kodukorrast ning avalikuse korra eeskirjast.
 4. Vähendada tekkivaid jäätmeid – pakkida oma toitu jm vajamineva korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse.
 5. Koristada piknikuplats enda järelt ära ja sorteerida prügi lähtudes sorteerimise põhimõtetest.
 6. Keelatud on mootor- või maastikusõidukiga sõita piknikuplatsi juurde.
 7. Helitehnikat võib kasutada vaid eelnevalt kokkulepitult.
 8. Lõket tuleb teha selleks ettenähtud kohas. Tuleb arvestada tuleohtusega.
 9. Tule tegemisel tuleb kasutada valmis puid.
 10. Põlevat lõket ei tohi jätta järelvalveta.
 11. Lõkkekohast lahkumisel tuleb veenduda, et lõke oleks täielikult kustunud.
 12. Kasutatud grillsöed tuleb kallata lõkkeasemale.

Teenuste rentimisreeglid

Nõmme Spordikeskus pakub järgnevaid teenuseid:

 • Seminari/nõupidamiste saali rent
 • Kogu territooriumi kasutamine ürituse läbiviimiseks
 • Basseiniala rent
 • Võrkpalliväljaku rent
 • Rannajalgpalliväljaku rent
 • Tänava korvpalli väljaku rent
 • Piknikuplatsi rent
 • Stardimaja piknikuplatsi rent
 • Minigolfi rent
 1. Rentnik on isik/ettevõte, kes ostab ühekordset või igakuist teenust mistahes eelnimetatud tegevuse läbiviimiseks.
 2. Üks tund on 60 minutit. Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool või veerandtund)
 3. Nõmme Spordikeskus ei vastuta ohutuse tagamises renditud pinnal. Rentnik peab veenduma ohutuse tagamises, sh basseinialal esmaabiandja olemasolus.
 4. Teenuse tühistamisel tuleb selleks ette teatada Spordikeskust vähemalt 24 tundi enne.

PIKNIKUPLATSIDE MEELESPEA 

TAGUMISE PIKNIKUPLATSI MEELESPEA 

Asukoht: 

Nõmme Spordikeskuse lääne servas, võrkpalliväljakute vahetus läheduses, avatud kella 9.00 – 21.30

Varustus:

Grillahi, grilltarvikud, lõkkepada koos vajaliku puiduga, varikatusealune, istekohti kuni 24 inimesele, kiik, elektri kasutamise võimalus (tarbijaid kuni 2kW, mitte rohkem!).

Juurde saab tellida:

Lisalauad, söegrill (grillsöed palume ise kaasa võtta).

Pean kinni Nõmme Spordikeskuse territooriumil kehtivast sisekorra- ning avaliku korra eeskirjast.

 • Vähendan tekkivaid jäätmeid – pakin oma toidu jm vajamineva korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse!
 • Piknikuplatsi koristan enda järelt ära, sorteerin prügi lähtudes sorteerimise põhimõtetest.
 • Mootor- või maastikusõidukiga piknikuplatsi juurde sõita ei tohi, auto pargin parklasse.
 • Helitehnikat kasutan vaid kokkulepitult Nõmme Spordikeskusega.
 • Lõket teen ainult selleks ettenähtud kohas (grillahi, lõkkepada).
 • Tule tegemisel kasutan vaid valmis puid, oksi ei murra.
 • Põlevat lõket ei jäta valveta.
 • Lõkkekohast lahkumisel veendun, et lõke oleks täielikult kustunud või kustutan veega.
 • Kasutatud grillsöed kallan lõkkeasemele.
 • Arvestan tuleohuga.

STARDIMAJA PIKNIKUPLATSI MEELESPEA 

Asukoht: 

Nõmme Spordikeskuse liivaväljakute vahetuse läheduses, läänes, avatud kella 9.00 – 21.30

Varustus:

Grilltarvikud, istekohti kuni 12-15 inimesele, elektri kasutamise võimalus (tarbijaid kuni 2kW, mitte rohkem!).

Juurde saab tellida:

Lisalauad, söegrill (grillsöed palume ise kaasa võtta).

Pean kinni Nõmme Spordikeskuse territooriumil kehtivast sisekorra- ning avaliku korra eeskirjast.

 • Vähendan tekkivaid jäätmeid – pakin oma toidu jm vajamineva korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse!
 • Piknikuplatsi koristan enda järelt ära, sorteerin prügi lähtudes sorteerimise põhimõtetest.
 • Mootor- või maastikusõidukiga piknikuplatsi juurde sõita ei tohi, auto pargin parklasse.
 • Helitehnikat kasutan vaid kokkulepitult Nõmme Spordikeskusega.
 • Ei tohi teha lõket ja tuld!